Q:我是不是懷孕了?

鴨嘴大夫您好:

請問我的月經在317日來潮,可是到現在月經還沒有來,

1.     是不是我懷孕了?

2.     我可以吃催經藥讓月經快來嗎?

我很擔心請幫幫我    謝謝

                             小紅豆  89-4-18

A:鴨嘴大夫 TO 小紅豆

1.     月經才慢一天,不知道平時月經準不準,但只要用簡單的驗孕片檢驗尿液,即可以知道有沒有有懷孕。

2.     確定沒有懷孕,也沒有計畫要受孕時,才可以吃催經藥或打催經針(應該說是調經針),讓月經快來,若有受孕, 調經藥物反而有安胎作用。

                       鴨嘴大夫 89-7-28


 

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考