Q: 驗孕劑無懷孕反應

:

   ,

律,但 ; .,不 ?

                 

A:To :

雖然您的月經現已過期十天未來,但只要用市面上驗孕劑驗過數次都無懷孕反應,驗孕劑應該不會有誤,所以您應該是沒有懷孕(或除非您剛受孕不足八天);最可能還是因為您太緊張或情緒心情壓力的影響,才會導致月經遲來,所以先放輕鬆,不要再煩惱月經自然會來,再不然只有請醫師給您打調經針讓月經快來。

                    鴨嘴大夫 87/6/13

 

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考