Q: 行房過程中陰道無收縮感

鴨嘴大夫您好:

         我是一位新婚女子,因在行房過程中陰道無收縮感以致無法體驗摩擦的快感,我想請教,是否本身出問題,煩請您解答,謝謝。

                                                                              Sally    2002.01.03

A:鴨嘴大夫To Sally:

       新婚之時,陰道本身應甚緊縮可能只是因為過於緊張、疼痛才會無法體驗摩擦的快感,事實上也有不少夫妻要歷經數月臨床實習之後,太太才真正找到如何達到高潮的特殊體位或獨門訣竅。建議您:

一、可採用女上男下姿勢,自已找到最佳摩擦點,另外.

二、平時可多作縮肛運動,就是尿到一半,用力將尿止住的動作,平時經常練習,臨場自然收放自如,感受一定大大不同。    鴨嘴大夫 2002/1/4

                                   

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考