Q: 巴氏腺囊腫會自行消失嗎?

可愛的鴨嘴大夫您好

    如果懷疑自己外陰部有巴氏腺囊腫,但不想理會,那會自行消失嗎?

麻煩您了,謝謝。                                Trista

A:鴨嘴大夫To Trista

「巴氏腺囊腫」大都因急性巴氏腺炎後,治療不全使得巴氏腺的導管阻塞,才因巴氏腺液流不出來而腫大,若部份阻塞不甚嚴重,可以不理會它,只有待它腫得太厲害,有礙瞻觀時才到醫院,請醫師抽掉,但一般是不可能會自行消失。

若完全阻塞而「巴氏腺囊腫」很大,就需要作「造袋術」,麻醉下用電刀作出一個開口,讓巴氏腺液順利流出,也就不會再腫大了。

             鴨嘴大夫  2002/1/12

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考