Q:是否會隨冷氣通宵吹而影響基礎體溫?

請問量基礎體溫計時,是否會隨冷氣通宵吹而影響體溫?

A:鴨嘴大夫回答:

不會,因為人類為恆溫動物,不像鱷魚爬蟲類等變溫動物,體溫才會受外界影響。

                            鴨嘴大夫 2002/7/1

 

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考